Obvestila

20.01.2022

Občina Kočevje tudi letos sofinancira sterilizacijo in kastracijo lastniških mačk in psov. Subvencijo je možno uveljavljati za največ dve živali na eno gospodinjstvo in sicer do porabe sredstev. Nujna je predhodna prijava in oddaja pisne vloge neposredno v Ambulanti za male živali Lesdog Vet na telefonski številki: 01 89 55 633 ali na Veterinarski postaji Kočevje na številki: 01 89 31 420. Več informacij in vlogo dobite na spletni strani Občine Kočevje.

 

 

 

19.01.2022

Občina Ribnica obvešča, da je objavila javni razpisa za dodeljevanje pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja v občini Ribnica v letu 2022. Razpis zajema štiri ukrepe, in sicer ukrep s področja investicije v primarno kmetijsko proizvodnjo, ukrep pomoči za zaokrožitev kmetijskih zemljišč, ukrep pomoči za naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter ukrep podpore delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani ter v glavni pisarni Občine Ribnica.

 

18.01.2022

Odlično izbiro lokalnih in domačih dobrot najdete v trgovini Zakladi Kočevske, na Ljubljanski cesti 5 v Kočevju. Iz pestre
ponudbe posebej priporočajo naravna in ekološka mazila iz ognjiča in smrekove smole. Na voljo so mlečni izdelki iz kravjega, ovčjega in kozjega mleka. Kmalu v ponudbi sveže in super zdravo kozje mleko. Informacije in rezervacije po telefonu: 030 649-900, preko Facebook profila in osebno v trgovini. Čaka vas prijazno osebje trgovine Zakladi Kočevske in vam sporoča, da je domače najboljše.

 

14.01.2022

Občina Kočevje obvešča, da je objavljen Javni razpis za dodelitev pomoči za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Kočevje za leto 2022. Razpisanih je 100.000 € nepovratnih sredstev za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij, sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest ter sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov. Rok za oddajo vlog je do 28. februarja 2022. Več informacij na spletni strani Občine Kočevje.

 

 

 

12.01.2022

Občina Kočevje obvešča, da je objavljen javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov v občini Kočevje za leto 2022. V okviru razpisa je možno sofinanciranje izvedbe individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo, katerih upravičeni stroški presegajo 3.000,00 evrov, in sofinanciranje hišnih črpališč za primere, ko priklop na javno kanalizacijo ni možen brez naprav za prečrpavanje. Razpis je odprt do 14.10.2022. Razpisna dokumentacija je na razpolago na vložišču občine Kočevje in na spletni strani www.kocevje.si. Dodatne informacije dobite v času uradnih ur Občine Kočevje, pri Ireni Kalčič.

 

 

 

 

12.01.2022

Občina Kočevje obvešča, da je objavljen javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Kočevje za leto 2022. Upravičenci do sofinanciranja so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v občini Kočevje in so lastniki ali solastnik stanovanjske stavbe na območju občine, ter neprofitne organizacije s sedežem v občini Kočevje, ki so lastniki ali solastniki oziroma upravljavci stavbe v javni rabi, na območju občine Kočevje. Razpis je odprt do 14. 10. 2022. Razpisna dokumentacija je na razpolago na vložišču občine Kočevje in na spletni strani www.kocevje.si. Dodatne informacije dobite v času uradnih ur Občine Kočevje, pri Ireni Kalčič.

 

 

 

11.01.2022

Smučarski klub Sodražica obvešča, da smučišče Izver obratuje. Med tednom je nočna smuka od 17.do 21. ure, sobote, nedelje in prazniki pa od 9. do 21. ure. Vabljeni na smučanje v Sodražico!

 

 

07.01.2022

Občina Kočevje obvešča, da je v sodelovanju s Komunalo Kočevje tudi letos subvencionirano odlaganje odpadne azbestne kritine iz gospodinjstev v višini 80 % nastalih stroškov. Odpadna azbestna salonitna kritina se oddaja v Zbirnem centru Mozelj. Azbestne plošče morajo biti zložene na paleti in obvezno ovite s folijo. Subvencijo bo možno uveljavljati do 31. 10. 2022 oziroma do porabe proračunskih sredstev. Ob oddaji odpadkov je treba izpolniti izjavo, ki jo prejmete ob dovozu odpadkov v Zbirni center ali na sedežu podjetja Komunala Kočevje, dostopna pa je tudi na spletnih straneh. Dodatne informacije so na voljo na Komunali Kočevje na telefonski št. 01/89-50-340.

 

29.12.2021

Zdravstveni dom Kočevje obvešča, da bo Center za krepitev zdravja Kočevje v drugem tednu januarja pričel z izvajanjem delavnice Zdravega hujšanja. Vse zainteresirane vabijo, da se jim pridružijo pri spreminjanju življenjskega sloga. Za prijavo in dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki: 01/ 893 90 56 ali na elektronski pošti: ckz@zdkocevje.si

 

 

 

 

 

10.12.2021

Javni zavod za šport Občine Kočevje sporoča, da umetno drsališče pri Športnem domu GAJ ponovno obratuje. Uporaba drsališča je možna le ob izpolnjevanju in upoštevanju aktualnih ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19.

Obratovalni čas je vsak dan od 8. do 21. ure. Cena za uporabo drsališča je 1,00 € za otroke in mladino, ter 1,50 € za odrasle. Za enako doplačilo je možna je tudi izposoja drsalk.

 Vabljeni !!

 

 

06.12.2021

Potrebujete okulistični pregled? V Zdravstvenemu domu Kočevje boste hitro na vrsti. Naročite se z veljavno napotnico, vsako sredo od 7. do 11. ure, na telefonsko številko: 01 893 90 54 ali preko elektronske pošte: okulist.ambulanta@zdkocevje.si

 

 

 

 

30.06.2021

Iz trgovine Podstrešn’ca vam sporočajo, da imajo za vas pripravljeno pestro ponudbo moških, ženskih ter otroških poletnih oblačil, po zelo ugodnih cenah. Veseli bodo tudi vaših podarjenih poletnih oblačil, ki naj bodo čista in ohranjena. Prav tako pa lahko pripeljete tudi ostale predmete, kot so: delujoče električne naprave, lestenci, manjši kosi pohištva, mizice, igrače, družabne igre, gospodinjski pripomočki…

Odprto imajo od ponedeljka do petka med 9. in 17. uro. Toplo vabljeni v trgovino Podstrešn’ca na Ljubljanski cesti 5 v Kočevju!