Obvestila

18.07.2022

Občina Loški Potok obvešča, da je na občinski spletni strani pod zavihkom Razpisi objavljen javni razpis za dodelitev stanovanj mladim družinam v občini Loški Potok. Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev stanovanja v najem, morajo oddati vlogo na obrazcu skupaj s priloženo zahtevano dokumentacijo na Občino Loški Potok najkasneje do petka, 29. julija 2022.

 

18.07.2022

POSEBNO OBVESTILO

Javno podjetje Hydrovod d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode vodovodnih sistemov: Knežja Lipa in Brezovica-Vimolj ter Gora, da se je izdatnost vodnih virov na teh področjih zmanjšala. Večjih padavin in s tem izboljšanja razmer v kratkem ni pričakovati, zato se sušno obdobje še kar nadaljuje.

Tako porabnike naselij: Brezovica, Čeplje, Kralji, Nemška Loka, Vimolj, Knežja Lipa ter Janeži, Kračali, Kržeti, Petrinci in Betonovo naprošajo, da s pitno vodo ravnajo racionalno, ne zalivajo vrtov in ne perejo avtomobilov, ne uporabljajo pitne vode v gradbene namene, za polnjene lastnih rezervoarjev, bazenov…, saj bo v nasprotnem primeru lahko prišlo do popolne prekinitve dobave vode in izpraznitve vodovodnega sistema.

Prepovedan je tudi vsakršen odvzem vode na hidrantih, razen v primeru požara.

Omejitve porabe veljajo do normalizacije stanja na omenjenih vodnih zajetjih.

Prosimo za razumevanje!

 

15.07.2022

POSEBNO OBVESTILO – občasna omejena razpoložljivost zdravnika v nočnem času na Nujni medicinski pomoči Kočevje

Zaradi situacije pri zdravstvenem kadru v času dopustov in številnih odsotnosti, navkljub večtedenskem trudu, ni bilo mogoče zagotoviti 24-urne prisotnosti zdravnika na NMP Kočevje (Urgenca), začenši s tem vikendom. Tudi zdravniki, ki sicer pokrivajo dežurstva v okviru pogodbenega sodelovanja, so število razpoložljivih terminov v poletnem času bistveno zmanjšali. Več kot 20 pozivov na različne naslove po asistenci v okviru pomoči je bilo tako neuspešnih, saj se z zahtevno situacijo pomanjkanja kadra soočajo tudi številne druge institucije. Zato bo nekaj nočnih terminov v okviru NMP v naslednjih tednih ostalo nepokritih z zdravniškim kadrom. Reševalne ekipe bodo delovale v celoti v okrepljeni sestavi v tesnem sodelovanju z centralno urgentno službo 112 ter zdravniškim kadrom okoliških zdravstvenih institucij.  Vse nujne oz. urgentne zadeve bodo obravnavane v skladu s strokovnimi protokoli. Vse nenujne zadeve bodo ustrezno striažirane in ustrezno preusmerjene.  

Glede kadrovskih težav je ažurno obveščeno tudi Ministrstvo za zdravje, s katerim tesno sodelujejo pri iskanju naustreznejših rešitev. Verjamemo, da gre za izredne okoliščine in da bo običajen sistem vzpostavljen v najkrajšem možnem času.

Paciente prosijo za razumevanje, še naprej se bodo trudili, da nihče ne bo ostal brez zdravniške oskrbe.

 

15.07.2022

Sopotniki sporočajo, da v času med 1. in 12. avgustom, zaradi letnega kolektivnega dopusta, ne bodo sprejemali rezervacij, prav tako ne bodo vozili. Za rezervacije prevozov in opravljanje prevozov vam bodo znova na voljo v torek, 16. avgusta.

Enako velja tudi za vse uporabnike storitve ToyotaGo, ki koristijo storitev preko Zavoda Sopotniki. V tem času ne bo možno naročanje rezervacij preko telefona.

Hvala za razumevanje.  

Ekipa Zavoda Sopotniki.

 

15.07.2022

Iščeš lokalne sire, salame ali med? Sveže, domače in zdravo vam ponuja trgovina Zakladi Kočevske. Ta teden vam priporočajo nakup odličnih divjačinskih salam. Vse to in več najdete v domači trgovini, na Ljubljanski cesti 5 v Kočevju. Informacije in rezervacije po telefonu 030 649 900. Čaka vas prijazno osebje trgovine Zakladi Kočevske in vam sporoča, da je domače najboljše.

 

15.07.2022

Povabljeni v trgovino Podstrešn’ca, na Ljubljanski cesti 5 v Kočevju, kjer lahko pobrskate med rabljenimi in prenovljenimi
predmeti, ki imajo prijazne cene. Trgovina je zares dobro založena, veseli pa bodo tudi vaših podarjenih, dobro ohranjenih in
še delujočih,stvari (tekstilni izdelki, gospodinjski aparati, igrače, knjige…). Odprto imajo od ponedeljka do petka, med 9. in 17.
uro. Informacije na telefon 070 841 917. Dobrodošli v Podstrešn’co!

12.07.2022

Razvojni center Kočevje Ribnica vam lahko pomaga pri ustanovitvi podjetja ali dodajanju dejavnosti. V sklopu SPOT točke nudijo svetovanje in brezplačne postopke. Hitro in enostavno! Uradne ure so vsak delovni dan med 8. in 11. ter 12. in 15. uro. Več informacij na www.rc-kocevjeribnica.si

 

 

01.07.2022

Društvo invalidov Kočevje obvešča svoje člane, da zbira prijave za individualno udeležbo v Dolenjskih toplicah, za katero bo društvo članom zagotovilo sofinancirano celodnevno vstopnico (od ponedeljka do četrtka) v višini 5 euro za člana invalida. Po zbranih prijavah vas bodo obvestili, kdaj vašo vstopnico lahko prevzamete. Naprošajo, da vaše prijave oddate na e-pošto društva, pokličete: 051 300-224 ali pošljete sporočilo.

 

30.06.2022

Povabljeni v trgovino Podstrešn’ca,na Ljubljanski cesti 5 v Kočevju, kjer lahko pobrskate med rabljenimi in prenovljenimi predmeti, ki imajo prijazne cene. Trgovina je zares dobro založena, veseli pa bodo tudi vaših podarjenih, dobro ohranjenih in še delujočih,stvari (tekstilni izdelki, gospodinjski aparati, igrače, knjige…). Odprto imajo od ponedeljka do petka med 9. in 17. uro. Dobrodošli v Podstrešn’co!

 

30.06.2022

Občina Ribnica, v sodelovanju s Knjižnico Miklova hiša, podarja ob vpisu v Knjižnico Ribnica slikanico vsem otrokom do 10. leta starosti. Slikanica Zlata ribica in velikan je bila izdana v okviru projekta Branju prijazna občina. Vabljeni k vpisu!

 

 

29.06.2022

Center za krepitev zdravja v okviru Zdravstvenega doma Kočevje vabi na delavnico tehnik sproščanja, kjer udeleženci izvedo več in preizkusijo tri tehnike sproščanja. Delavnica je brezplačna za vse z urejenim zdravstvenim zavarovanjem. Možna je udeležba na popoldanskem ali dopoldanskem terminu. Obvezna je predhodna prijava na 01 893 90 56 ali na urska.bakovic@zdkocevje.si

 

22.06.2022

Občina Loški Potok občane in uporabnike lokalne ceste JP 731222 Hrib – Tabor obvešča, da bo zaradi rekonstrukcije ceste proti Taboru popolna zapora ceste od 22. 06. 2022 do predvidoma 28.08.2022.

Popolna zapora bo vzpostavljena v dnevnem času in sicer v ponedeljek, sredo, četrtek in petek od 7.00 do 17.00 ure, ter v torek in soboto med 9.00 in 17.00 uro.

Občane in uporabnike naprošamo, da obisk pokopališča opravite po 17.00 uri.

Občina Loški Potok se zahvaljuje za razumevanje.

 

23.06.2022

Občina Kočevje je objavila javni razpis za sofinanciranje obnove fasad z energetsko sanacijo individualnih stanovanjskih in več stanovanjskih objektov mesta Kočevje. Razpis je odprt do 29. julija 2022. Obrazci so na razpolago v glavni pisarni Občine Kočevje in na spletni strani www.kocevje.si Dodatne informacije dobite v času uradnih ur Občine Kočevje, pri Ireni Kalčič.

 

17.06.2022

Občina Kočevje obvešča, da je objavljen javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj, nagrad in plaket občine Kočevje v letu 2022.

Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašana predloge za podelitev razpisanih priznanj in nagrad zbira do vključno 26. avgusta 2022, do 10. ure.

Več informacij in obrazce najdete na spletni strani občine ali dobite v Glavni pisarni Občine Kočevje.

 

 

06.06.2022

Občina Kočevje obvešča, da je za občanke in občane starejše od 65 let storitev prevozov na zahtevo ToyotaGO brezplačna.  

Brezplačen prevoz lahko naročite preko aplikacije ToyotaGO, če ne uporabljate pametnega telefona pa pokličete koordinatorko Zavoda Sopotniki Anito Rauh na številko 051 426 411 in sporočite želje glede prevoza. Ob prvi uporabi boste prejeli identifikacijsko izkaznico z unikatno kodo, ki jo pokažete vozniku ob vstopu v ToyotaGO vozilo vsakič, ko koristite prevoz. Vse informacije o času prihoda vozila in prihoda na cilj pa bo uporabnik prejel preko telefonskega klica koordinatorke Zavoda Sopotniki.

 

19.05.2022

Ste še v službi, vaš otrok pa mora na popoldanski trening?

Želite praktično in hitro rešitev prevoza do jutranjega vlaka?

Si z večernega dogodka želite varnega prevoza domov?

Preizkusite novost v občini Kočevje – prevoz na zahtevo ToyotaGO!

Naložite si aplikacijo ToyotaGO in se pustite zapeljati v enostavnejši vsakdan.

Več na www.toyota-go.si

 

18.05.2022

Občina Kočevje obvešča, da je objavljen Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za krepitev prepoznavnosti turistične destinacije »Kočevsko« za leto 2022.
Sofinancirane bodo naložbe v nabavo nove ali obnovo obstoječe zunanje opreme, ki vsebuje oznako turistične destinacije »Kočevsko«.
Razpisana so sredstva v skupni višini 10.000 evrov, posamezni prijavitelj pa lahko prejme največ 2.000 evrov nepovratnih sredstev ali do 100 % upravičenih stroškov.

Več informacij na spletni strani občine Kočevje.

 

15.02.2022

Občina Kočevje obvešča, da so tudi v letu 2022 razpisane finančne spodbude za enotno tipsko ureditev zbirnih mest za odpadke. Višina sofinanciranja je do 50 % investicije in največ do 5000 evrov. Rok za oddajo vlog je 1. 8. 2022, do 15. ure. Razpisna dokumentacija s podrobnejšimi informacijami je na voljo na spletni strani Občine Kočevje.

 

 

12.01.2022

Občina Kočevje obvešča, da je objavljen javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov v občini Kočevje za leto 2022. V okviru razpisa je možno sofinanciranje izvedbe individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo, katerih upravičeni stroški presegajo 3.000,00 evrov, in sofinanciranje hišnih črpališč za primere, ko priklop na javno kanalizacijo ni možen brez naprav za prečrpavanje. Razpis je odprt do 14.10.2022. Razpisna dokumentacija je na razpolago na vložišču občine Kočevje in na spletni strani www.kocevje.si Dodatne informacije dobite v času uradnih ur Občine Kočevje, pri Ireni Kalčič.

 

 

 

 

06.12.2021

Potrebujete okulistični pregled? V Zdravstvenemu domu Kočevje boste hitro na vrsti. Naročite se z veljavno napotnico, vsako sredo od 7. do 11. ure, na telefonsko številko: 01 893 90 54 ali preko elektronske pošte: okulist.ambulanta@zdkocevje.si