Zaradi velikega zanimanja, Fundacija Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje, podaljšuje rok za prijavo na JAVNI POZIV ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ FUNDACIJE ALENKE GABRIČ ZA ŠOLSKO/ ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022.

Do štipendije so upravičene osebe s statusom dijaka in osebe s statusom študenta, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno bivališče v občini Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Loški Potok ali Velike Lašče.

Obrazec – Vloga za uveljavljanje pravice do štipendije je na voljo na sedežu Radia Univox, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje in na spletni strani ter na spletnih straneh omenjenih občin. Informacije in dodatna pojasnila lahko vlagatelji pridobijo na telefonski št. 01/893 99 10 oziroma na elektronskem naslovu: uros.novak@univox.si

Podaljšan rok za oddajo vlog je 22. oktober.

FUNDACIJA – Javni poziv in vloga za leto 2021-2022