Nekateri lastniki zemljišč na levem bregu Rinže ter Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije se ne strinjajo s projektom urejanja levega brega Rinže. Na včerajšnji predstavitvi pod kočevsko tržnico so nanizali argumente proti idejni zasnovi; med njimi: poseganje v obstoječe vrtičke v Tesarski ulici, nesmiselno umeščene poti, ki bodo bistveno posegle v življenjski prostor Nabrežja, obenem pa – tako lastniki zemljišč – zagotovo povzročile nočno zbiranje, vandalizem in hrup. Predstavnik Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, sekcije od Kolpe do Barja, Muhamed Delić pa je opozoril, da sta Rinža in njena bregova življenjsko okolje številnim pticam in da so avtorji idejne zasnove pozabili na varstvo okolja.

Predstavnici podjetja LUZ, ki je pripravilo idejno zasnovo, ter predstavnikoma Občine Kočevje je zato predlagal, naj poti odmaknejo od Rinže…

Predstavniki občine, ki skupaj z izbranim podjetjem pripravljajo projekt urejanja levega brega Rinže, so si pripombe zapisali. Višja svetovalka za urejanje prostora na Občini Kočevje Tanja Štajdohar Urh:

Občina Kočevje bo letos zgradila graditi brv, ki bo povezovala Tesarsko s starim mestnim jedrom. Brv je bila v javni razpravi leta 2014, ko so izbrali tudi projektanta, po prvotnih načrtih pa bi jo občina morala zgraditi že leta 2015. Kdaj bo občina začela urejati levi breg Rinže?

Lastniki zemljišč so na včerajšnji, mestoma, precej burni javni razpravi predlagali tudi, naj se načrtovana pešpot, ki po idejni zasnovi za čistilno napravo zavije levo mimo hiš proti Mestnemu logu podaljša in sledi toku Rinže proti šoli. Načrtovana pot in načrtovani piknik prostor bi namreč posegla v njihov življenjski prostor in znižala že tako okrnjeno kakovost bivanja zaradi hrupa in smrada s čistilne naprave.