Čeprav kar nekaj obkolpskih vasi leži tik ob vodi, so bile – ali so še – brez pitne vode. V Spodnji Bilpi, vasici, ki leži tik ob kočevsko-kostelski meji, a spada pod kočevsko občino, so pred kratkim le dočakali neoporečno vodo. Štirne, v katere so pred desetletji črpali Kolpo, so namreč zaradi poslabšanja kakovosti mejne reke ostale vir le še za kuhanje, umivanje in zalivanje. Pitno vodo pa so vaščanom Spodnje Bilpe zadnja leta dostavljali sorodniki iz drugih krajev, pripeljali gasilci, velikokrat pa so jo vaščani tudi morali kupiti. Vse do nedavnega, ko je po ceveh pritekla voda iz bližnje vrtine, ki jo je Občina Kočevje naročila izvrtati že pred tremi leti. Izvajalec je podjetje Hydrovod in njegov direktor Antun Gašparac je pojasnil, da so gradnjo vodovoda v tej obkolpski vasici razdelili na dve fazi:

Za hidrogeološko kartiranje in vrtanje vrtine na globini 84 metrov, je Občina Kočevje odštela okoli 30.000 evrov, še 70.000 evrov pa za gradnjo okoli 250 metrov vodovoda, postavitev kontejnerja, v katerem je črpališče in naprava za dezinfekcijo vode, za opremo vrtine s črpalko ter elektro priključek. Spodnja Bilpa se od bližnjih vasi loči po tem, da ima sedem stalnih prebivalcev in turistične objekte, v katerih poleti biva množica gostov. Pitno vodo je vas dobila po večletnih prizadevanjih tudi zaradi tega, ker je poraba – v primerjavi z ostalimi zaselki – relativno velika.

Za zagotavljanje kakovosti vode, ki priteče v stanovanja, Hydrovod vsako vodo da pregledati Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano. Ta je vzorce vode iz Spodnje Bilpe označil kot skladne z vsemi kriteriji oz. vodo označil za zdravstveno ustrezno. A s tem gradnja vodovoda ni končana, saj bo Občina Kočevje zagotovila še okoli 200 metrov cevi do objektov, v katerih stanovalci bivajo le občasno. Direktor Hydrovoda Antun Gašparac:

Občina Kočevje je pred leti zgradila vodovod v vasi Laze pri Predgradu ter posodobila vodovodni sistem Predgrad – Dol. Čeprav je kočevska občina 99-odstotno pokrita z zagotavljanjem pitne vode, nekaj vasi še vedno ostaja brez. A tudi v sosednji, kostelski občini, kjer so brez vodovoda npr. vaščani sosednje vasi, to je Grglja.