Med projekti na katerih je bila občina Ribnica letos uspešna pri črpanju  nepovratnih sredstev, je tudi obnova mostu, oziroma brvi, čez Bistrico, pri cerkvi sv. Štefana. 14. maja je župan Ribnice Samo Pogorelc, neposredno na lokaciji brvi, podpisal pogodbo o izgradnji nove brvi s podjetjem Hipox iz Škofljice, ki je bilo izbrano kot najugodnejši ponudnik v postopku evidenčnega naročila za izbor izvajalca izgradnje brvi za kolesarje in pešce V sklopu projekta bo odstranjena stara brv in postavljena nova, po vzorcu nekdaj že obstoječe brvi. Nova brv, v dolžini cca. 18,5 metra, bo izvedena v jeklenem paličju, pohodna površina bo izvedena v hrastovem lesu, z deskami 6-8 cm, ki bodo pritrjene na jekleno podkonstrukcijo. Lesene podnice bodo nameščene prečno na vzdolžne jeklene profile, na manjšem medsebojnem razmaku, tako da bo omogočeno odvodnjavanje s površine. Širina pohodne površine brvi bo cca 2,20 m, ograja bo izvedena panelno, s polnilom iz jeklenih palic v vertikalnem rastu, na stebrih pa bodo na primerni višine pritrjene konzole za vzdolžno držalo, ki bo izvedeno v jesenovem lesu. Brv so danes zjutraj pripeljali v Ribnico in jo že postavili čez Bistrico. Pri postavitvi je bil prisoten tudi ribniški župan Samo Pogorelc:

V roku dobrega meseca bo brv dobila tudi svojo končno podobo in bo na voljo za uporabo pešcem, gibalno oviranim osebam in kolesarjem. Vrednost investicije je ocenjena na dobrih 90.000 €.