Med 6.249 dijaki, ki so komaj čakali na včerajšnje razkritje rezultatov splošne mature, je bilo tudi 40 dijakinj in dijakov Gimnazije in srednje šole Kočevje. Kako so se odrezali, je povzel ravnatelj Tomaž Markovič:

Pri splošni maturi lahko dijaki dosežejo največ 28 oziroma 34 točk. V prvem primeru opravljajo maturo na osnovni ravni, točke pa so seštevek ocen iz petih predmetov, k čemur se prištejejo še največ 3 dodatne pri maternem jeziku. Petina kočevskih gimnazijk in gimnazijcev je torej dosegla odličen uspeh. Če pa kandidat opravlja maturo na višjem nivoju še iz dveh predmetov, lahko doseže 34 točk, saj dobi pri vsakem še do 3 točke. Zlati maturanti, med katerimi je tudi Matija Fajfar iz kočevske gimnazije, so opravljali izpite še na višjem nivoju in dosegli minimalno 30 točk. Matija Fajfar je včeraj po objavi rezultatov povedal:

Zdaj že nekdanji gimnazijec, ki bo jeseni začel s študijem matematike, je za dosežek na maturi delal sproti. Vsi izpiti na kupu so namreč bitka s časom.

Tudi preteklo šolsko leto je zaznamovala epidemija covida-19 in dijaki zaključnih letnikov so večino šolskega leta preživeli za računalniki, med učenjem od doma. Očitno pa so se dobro prilagodili, saj to ni vplivalo na njihov uspeh. Ravnatelj Tomaž Markovič:

Vsi slovenski maturanti so bili sicer 96-odstotno uspešni, kar je v primerjavi s preteklimi leti zelo dobro. 302 slovenska maturanta sta dosegla 30 točk, 15 pa jih je doseglo 34. Vsi, ki dvomijo v rezultate mature, imajo 3 dni časa za tako imenovani e-vpogled. Ta je dostopen vsem maturantom, ki lahko preverijo, ali je ocenjevalcem kakšna točka ušla. Če odkrijejo napako, je treba podati ugovor, in sicer najkasneje do 15. julija.