Novice

V Kočevju bodo gradili nov vrtec

by | Jan 5, 2021

Novo leto v občine, vsaj tam, kjer je proračun že sprejet, prinaša tudi nove investicije. Več ali manj se župani trudijo, da so proračuni investicijsko naravnani, se pravi, da z denarjem, ki ostane v občinski blagajni, potem ko odštejejo vse zakonsko predpisane odhodke, predvsem za socialo, zdravstvo in šolstvo, vložijo v gradnjo infrastrukture.

Največji, že večkrat omenjeni investiciji v občini Kočevje v letošnjem letu sta začetek gradnje novega vrtca in kolesarskih poti po Kočevju. Župan računa, če bo vse teklo brez zapletov, da bi stroji na gradbišču novega vrtca v Kočevju zabrneli že 1. marca. Dela se bodo nadaljevala po načrtu, najprej na Kidričevi, kjer bodo zgradili tudi brv čez reko Rinžo. Štiri milijonsko investicijo bo izvajalo podjetje CGP iz Novega mesta.