Novice

Stara cerkev Kočevje

by | Jan 5, 2021

Stara Cerkev je eno najstarejših naselij na Kočevskem, kjer so se prvi naselili Slovenci in tu kmalu začeli graditi božjo stavbo. Prednica sedanje Marijine župnijske cerkve je bila najstarejša cerkev na Kočevskem, sedanja neoromanska stavba pa je bila zgrajena 1857 leta po načrtih stavbenika iz Furlanije, Silvestra Venchiaruttija. Glavni oltar je iz sredine 19. stoletja, v ladji visita sliki Henrika Langusa, zadnjo steno prezbiterija je okoli leta 1860 poslikal Furlan, Domenico Fabris. Cerkev, ob gasilskem domu in osnovni šoli, je seveda tudi kulturni spomenik za katerega skrbi župnija oziroma domači župnik. To poslanstvo že dve leti opravlja zgovoren in nadvse prijazen božji pastir Mitja Bulič, ki je pred tem služboval v Črmošnjicah. Temeljito obnovo cerkve je narekoval zob časa. Stavba je bila precej načeta tako od zunaj kot od znotraj.

Septembra 2016 sta Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev in Zavod Republike Slovenije za varstvo narave v sodelovanju z Osnovno šolo Stara Cerkev in Župnijo Stara Cerkev pripravila tako imenovano Noč netopirjev. V okviru tega dogodka so z zvonika cerkve odstranili gnezda netopirjev, a so se ti v zvonik znova naselili.

Denar za temeljito obnovo cerkve so našli v več virih. V cerkvi je že od nekdaj tako, da pomagajo ljudje dobre volje.

Župnija Stara Cerkev pokriva območje te krajevne skupnosti, ki je v marsičem zanimiva. Skozi svoje oči jo je takole predstavil podeželski župnik.