Novice

Gradbeno leto v Ribnici

by | Jan 4, 2021

Proračun Občine Ribnica bo v tem letu najvišji do sedaj, saj znaša na prihodkovni strani okoli 12 milijonov evrov, na odhodkovni pa dva milijona več, oziroma 14 milijonov. Občina se bo v zakonskih okvirih zaradi bilančnega kritja presežkov odhodkov nad prihodki zadolžila za 1,8 milijona evrov. Proračun, je poudaril župan Samo Pogorelc, je sestavljen tako, da bo vzdržen, v njem pa bodo sredstva razporejena po kriterijih enakomernega razvoja lokalne skupnosti, primerljivo številu prebivalcev in dinamiki razvoja. Tako bo veliko sredstev zagotovljeno tudi za odkup zemljišča v bodoči industrijski coni Lepovče, za parcelacijo, projektno dokumentacijo in odkup stavbnih zemljišč na področju Hrastje. Kot že rečeno, več denarja bo namenjeno za reševanje stanovanjske problematike mladih, oziroma mladih družin za nakup prvih stanovanj.