Novice

Obnova ceste Lepovče

by | Oct 11, 2020

Pred leti zgrajena severna servisna cesta, ki skozi Obrtno cono Lepovče poteka od Brega in se konča ob železniški progi pri Inlesu, naj bi po načrtih Občinske uprave v Ribnici dokončno, v dveh treh letih, postala državna in hkrati obvozna za tovorni promet oziroma tranzit. »Res je, tudi pri tem smo zelo dejavni, saj v kratkem pričakujemo projekt, ki bo dokončno umestil v prostor odsek te ceste mimo podjetja Grča oziroma Melesa in se priključil na krožišče v Hrovači«, je dejal ribniški župan Samo Pogorelc in nadaljeval:

Za realizacijo projekta je občina v proračunu rezervirala nekaj denarja.

V primeru, da bo država  prisluhnila  občinskim načrtom, bi skozi Ribnico začasno potekal potniški promet, tovorni pa po servisni cesti, seveda do izgradnje obvoznice okoli Ribnice.